facebook

Председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров подписа Меморандум за сътрудничество на Академията с област Смолян

ban zgradaВ родопския град ще бъде открит 16-ти Регионален академичен център на БАН

Акад. Стефан Воденичаров и управителят на област Смолян Недялко Славов подписаха днес, 20 юли 2015 г., петгодишно споразумение за сътрудничество. Предвижда се обмен на информация за научни достижения, изследвания и резултати, които имат отношение към развитието на Смолянска област, както и за проекти, програми и инициативи, свързани с развитието на региона.

Страните по споразумението ще си съдействат при разработването  на  становища  по  проекти  за състоянието и качествата на компонентите на околната среда и биологичното разнообразие; при мониторинг на околната среда и природните ресурси в региона; при защита на населението и критичната инфраструктура и управлението на риска от природни бедствия и аварии.

БАН и Област Смолян обединяват усилия за създаването и развитието на технологични центрове, бизнес инкубатори и технологични паркове за трансфер на технологии. Ще си съдействат си при разработването на методи, технологии и съоръжения, осигуряващи нови и възобновяеми източници на енергия; при разработването и внедряването на информационни и комуникационни технологии за  прилагане на компютърни системи и мрежи (локални и глобални) за управление на общинската инфраструктура и териториалното развитие; в микрокомпютърното управление на технологични процеси, особено в хранително вкусовата промишленост; ще реализират съвместни образователни и квалификационни програми.

Страните могат да участват заедно при усвояването на структурни фондове, подпомагащи развитието на Смолянска област и/или изследователската дейност на БАН, и при разработването на програми и проекти за социално-икономическото развитие, образованието, опазването на околната среда и устойчивото ползване на природните ресурси на територията на Смолянска област.

Председателят на БАН откри изложба със снимки от космическия телескоп Хабъл подготвена от НАО „Рожен“, която беше подредена във фоайето на сградата на Областната управа в Смолян.

На отделна среща с кмета на община Смолян Николай Мелемов акад. Стефан Воденичаров обсъди и предстоящото откриване на 16-ти Регионален академичен център на БАН.