facebook

The President of Bulgaria awards BAS

1 DSC 0100Акад. Стефан Воденичаров е удостоен с орден „Стара планина“ –

I степен

На тържествена церемония в Президенството по повод 1 ноември – Деня на будителите, Президентът на Република България Росен Плевнелиев удостои Българска академия на науките с почетния знак на Президента по повод 145-годишнина от създаването й и във връзка с големия й принос за изграждане на съвременна България, за развитието на културния и духовен облик на нацията, на науката и техниката, и на научно-приложните изследвания.

                                                                                        

1 DSC 0166 copyРосен Плевнелиев награди акад. Стефан Воденичаров – председател на БАН с орден „Стара планина“ – I степен, за неговите изключителни заслуги за развитието на науката. Той припомни факти от научната дейност на акад. Воденичаров  като автор на 71 патента и авторски свидетелства, 2 монографии и 146 научни публикации в български и чуждестранни списания. Записан е в Златната книга на изобретателите към Патентното ведомство и 121 договора за внедряване на изобретения. По 87 договора му е призната реализация на нови технологии, а по 49 са признати нови изделия, модифицирани по системите на НАТО.“

В благодарственото си слово акад. Стефан Воденичаров благодари от името на ръководството на Академията и от свое име, за голямото признание, което получава научната общност в Деня на будителите, когато се отдава почит към паметтта на българските радетели на наука, просвета, образование и напредък. Той подчерта, че стремежът към знание е необходим повече от всякога, защото знаещият човек е свободен, самостоятелен и независим, което гарантира суверенитет и просперитет. В заключение той сподели “Днес, увлечени в злободневието на ежедневието, ние пропускаме нещо много важно, на което са ни учили будителите – съгласието и разбирателството помежду ни, в името на общите интереси на страната ни. Воденето на диалог, взаимно уважение и толерантно отношение един към друг, е мерило за интелигентност и зрелост. Ако съумеем да последваме патоса на нашите будители за пълна всеотдайност към отечеството ни, със сигурност ще стигнем до градивни резултати. А следвайки ги, ще съумеем да запазим и развием онези непреходни ценности, които са ни завещали.“

1 DSC 0113Съюзът на учените /СУБ/ в България също бе удостоен с почетния знак на Президента на Република България по повод 70-годишнината от създаването му и във връзка със значимия принос за развитието на науката и приложните изследвания, както и за активното участие за изграждане на съвременни образователни програми в областта на точните науки. Наградата получи акад. Дамян Даменов – председател на СУБ и зам. председател на БАН, който благодари за високото отличие и отбеляза, че развитието на науката, образованието и иновациите са важни неща и все още са мечта за гражданското общество, но учените и преподавателите в България работят за реализирането на тази мечта и обединяват усилията си.

 1 DSC 0198На церемонията присъстваха министърът на образованието Румяна Коларова, министърът на културата Мартин Иванов, академици, член-кореспонденти и професори, представители на научната общност.