facebook

Хуманитарни и обществени науки CV-та на кандидатите

Биографиите на кандидатите са публикувани във вида, в който са предадени от кандидатстващите.

 

Хуманитарни и обществени науки

 

1. Филологически науки

Проф. д.фил.н Стоян Панайотов Буров - pdfCV

Проф. д.фил.н Мони Ешуа Алмалех- pdfCV

Проф. д.фил.н Иван Атанасов Младенов- pdfCV

Проф. д.фил.н Иван Костов Касабов- pdfCV

 

2. Исторически науки


Проф. д.ист.н Илия Тосков Тодев- pdfCV

Проф. д.ист.н Валери Григоров Стоянов- pdfCV

Проф. д.ист.н Васил Атанасов Николов- pdfCV

Проф. д.ист.н Рачко Иванов Попов- pdfCV

Проф. д.ист.н Светлозар Владимиров Елдъров- pdfCV

Проф. д.ист.н Нина Ангелова Дюлгерова- pdfCV


3. Философски науки

Проф. дфн Ангел Стефанов Стефанов- pdfCV

Проф. дфн Анани Борисов Стойнев- pdfCV

Проф. дфн Димитър Цацов Димитров- pdfCV


4. Икономически науки


Проф. д.ик.н Росица Добрева Чобанова- pdfCV

Проф. д.ик.н Стоян Георгиев Денчев- pdfCV

Проф. д.ик.н Валентин Кръстев Станков - pdfCV

Проф. д.ик.н Севделина Илиева Димитрова- pdfCV


5. Педагогически науки


Проф. Пламен Анатолиев Легкоступ - pdfCV

Проф. дпн Сава Иванов Гроздев- pdfCV