facebook

Биологически науки CV-та на кандидатите

Биографиите на кандидатите са публикувани във вида, в който са предадени от кандидатстващите.

Биологически науки

Проф. дбн Албена Борисова Момчилова - pdfCV

Проф. дбн Бойко Божидаров Георгиев - pdfCV

Проф. дбн Георги Петров Алтънков - pdfCV

Проф. дбн Георги Георгиев Марков - pdfCV

Проф. дбн Димитър Асенов Иванов - pdfCV

Проф. дбн Драга Иванова Тончева - pdfCV

Проф. дбн Евдокия Александрова Пашева - pdfCV

Проф. дбн Златозар Николаев Боев - pdfCV

Проф. дбн Илза Константинова Пъжева - pdfCV

Проф. дбн Нина Недева Атанасова - pdfCV

Проф. дбн Спасимир Борисов Тонков - pdfCV

Проф. дбн Стефка Германова Танева - pdfCV