facebook

Природоматематически науки CV-та на кандидатите

Биографиите на кандидатите са публикувани във вида, в който са предадени от кандидатстващите.

1. Математически науки - (2 места)

Проф. дмн Йохан Тодоров Давидов - pdfCV

Проф. дмн Камен Ганчев Иванов - pdfCV

Проф. дмн Стефан Петров Иванов - pdfCV

Проф. дмн Огнян Иванов Кунчев - pdfCV

Проф. дмн Иван Николов Ланджев - pdfCV

Проф. дмн Светозар Димитров Маргенов - pdfCV

Проф. дмн Николай Маринов Николов - pdfCV

Проф. дмн Степан Агоп Терзиян - pdfCV

 

2. Физически науки - (2 места)

Проф. дфн Изак Маир Бивас - pdfCV
Проф. дфн Катя Желева Вутова - pdfCV
Проф. дфн Савчо Стефанов Тинчев - pdfCV
Проф. дфн Лъчезар Аспарухов Аврамов - pdfCV
Проф. дфн Мирослав Вергилов Абрашев - pdfCV
Проф. дфн Николай Витанов Витанов - pdfCV
Проф. дфн Стойчо Стоянов Язаджиев - pdfCV
Проф. дфн Александър Александров Драйшу - pdfCV
Проф. дфн Павел Пенчев Петков - pdfCV
Проф. дфн Емил Рафаелов -Нисимов - pdfCV
Проф. дфн Тодор Т. Мишонов - pdfCV

 

3. Химически науки - (1 място)

Проф. дхн Вася Стефанова Банкова - pdfCV

Проф. дхн Венелин Георгиев Енчев - pdfCV

Проф. дхн Георги Николов Вайсилов - pdfCV

Проф. дхн Дария Евгениева Владикова - pdfCV

Проф. дхн Никола Георгиев Малиновски - pdfCV

Проф. дхн Николай Денков Денков -  pdfCV

 

4. Науки за земята - (1 място)

Проф. дфн Веселин Аврамов Александров - pdfCV

Проф. дгн Димитър Славчев Синьовски - pdfCV

Проф. дфн Екатерина Ангелова Бъчварова - pdfCV

Проф. дфн Костадин Ганчев Ганев - pdfCV

Проф. дгн Кристалина Христова Стойкова - pdfCV