facebook

Институтът за държавата и правото при БАН проведе Шеста национална конференция на докторантите в областта на правните науки

IMG 4718

IMG 4728

За втора поредна година участниците в конференцията заседаваха заедно като докладите им бяха обособени в четири панела в зависимост от областта, в която работят: публичноправни, международноправни, гражданскоправни и наказателноправни науки. Докладите бяха последвани от дискусия, а в панела по международноправни науки активно се включиха и гостите от Института за правни науки към Полската академия на науките – проф. д-р Владислав Чаплински, д-р Пшемислав Саганек и Шимон Заренба.

IMG 4677Представените на конференцията доклади ще бъдат публикувани в сборниците „Научни трудове на ИДП“, а участниците получиха сертификат от Института за държавата и правото и Центъра за обучение при БАН.