facebook

16.01.2017

pdf16.01.2017

Институтът за държавата и правото при БАН проведе Шеста национална конференция на докторантите в областта на правните науки

IMG 4718

Прочети още...

08.01.2016

pdf08.01.2016

Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН обявява конкурси за академични длъжности

Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява конкурси за академични длъжности по професионално направление 4.3. Биологични науки за: професор по 01.06.10 Биохимия (невропатобиохимия) за нуждите на секция „Експериментална морфология“; доцент по 01.06.26 по Морфология за нуждите на секция „Експериментална морфология“.

Двата конкурса са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ бр.10 от 5.02.2016 стр.150.

Документи се подават на адрес: София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25, ет. 3, стая 302, тел.: 02/9792773.

22.12.2015

pdf22.12.2015