facebook

Биологически науки CV-та на кандидатите

Биографиите на кандидатите са публикувани във вида, в който са предадени от кандидатстващите.

Биологически науки

Проф. дбн Албена Борисова Момчилова - pdfCV

Проф. дбн Бойко Божидаров Георгиев - pdfCV

Проф. дбн Георги Петров Алтънков - pdfCV

Проф. дбн Георги Георгиев Марков - pdfCV

Проф. дбн Димитър Асенов Иванов - pdfCV

Проф. дбн Драга Иванова Тончева - pdfCV

Проф. дбн Евдокия Александрова Пашева - pdfCV

Проф. дбн Златозар Николаев Боев - pdfCV

Проф. дбн Илза Константинова Пъжева - pdfCV

Проф. дбн Нина Недева Атанасова - pdfCV

Проф. дбн Спасимир Борисов Тонков - pdfCV

Проф. дбн Стефка Германова Танева - pdfCV

Медицински науки CV-та на кандидатите

Биографиите на кандидатите са публикувани във вида, в който са предадени от кандидатстващите.

Медицински науки

1. Предклинична медицина

Проф. дмн Николай Еленков Лазаров - pdfCV

Проф. дмн Елисавета Йорданова Наумова- pdfCV

Проф. дмн Иван Гергов Митов- pdfCV

Проф. дмн Тодор Веселов Кантарджиев - pdfCV

Проф. дмн Дамянка Петева Гетова-Спасова- pdfCV

Проф. дмн Чавдар Любенов Василев- pdfCV

Проф. дмн Стефан Стоилов Костянев - pdfCV

Проф. дмн Огнян Иванов Колев - pdfCV

 

2. Клинична медицина 

Проф. дмн Вихра Крумова Миланова - pdfCV

Проф. дмн Лъчезар Динчов Трайков - pdfCV

Проф. дмн Григор Ангелов Горчев - pdfCV

Проф. дмн Чавдар Крумов Славов - pdfCV

Проф. дмн Генчо Кръстев Начев - pdfCV

Проф. дмн Ивайло Людмилов Търнев - pdfCV

Проф. дмн Николай Кирилов Петров - pdfCV

Аграрни и лесовъдни науки CV-та на кандидатите

Биографиите на кандидатите са публикувани във вида, в който са предадени от кандидатстващите.

Аграрни и лесовъдни науки

 

Проф. Димитър Христов Павлов - pdfCV

Проф. Николай Славов Динев - pdfCV

Проф. Пламен Борисов Мирчев - pdfCV

Проф. Димитър Иванов Гудев - pdfCV

Проф. двмн Христо Миладинов Найденски - pdfCV

Проф. Валентин Христов Бъчваров - pdfCV

Проф. Атанас Иванов Павлов - pdfCV

Проф. Стефан Георгиев Драгоев - pdfCV

Проф. Стефан Ангелов Денев - pdfCV

Проф. Атанас Петров Кирилов - pdfCV

Хуманитарни и обществени науки CV-та на кандидатите

Биографиите на кандидатите са публикувани във вида, в който са предадени от кандидатстващите.

 

Хуманитарни и обществени науки

 

1. Филологически науки

Проф. д.фил.н Стоян Панайотов Буров - pdfCV

Проф. д.фил.н Мони Ешуа Алмалех- pdfCV

Проф. д.фил.н Иван Атанасов Младенов- pdfCV

Проф. д.фил.н Иван Костов Касабов- pdfCV

 

2. Исторически науки


Проф. д.ист.н Илия Тосков Тодев- pdfCV

Проф. д.ист.н Валери Григоров Стоянов- pdfCV

Проф. д.ист.н Васил Атанасов Николов- pdfCV

Проф. д.ист.н Рачко Иванов Попов- pdfCV

Проф. д.ист.н Светлозар Владимиров Елдъров- pdfCV

Проф. д.ист.н Нина Ангелова Дюлгерова- pdfCV


3. Философски науки

Проф. дфн Ангел Стефанов Стефанов- pdfCV

Проф. дфн Анани Борисов Стойнев- pdfCV

Проф. дфн Димитър Цацов Димитров- pdfCV


4. Икономически науки


Проф. д.ик.н Росица Добрева Чобанова- pdfCV

Проф. д.ик.н Стоян Георгиев Денчев- pdfCV

Проф. д.ик.н Валентин Кръстев Станков - pdfCV

Проф. д.ик.н Севделина Илиева Димитрова- pdfCV


5. Педагогически науки


Проф. Пламен Анатолиев Легкоступ - pdfCV

Проф. дпн Сава Иванов Гроздев- pdfCV

Изкуство и изкуствознание CV-та на кандидатите

Биографиите на кандидатите са публикувани във вида, в който са предадени от кандидатстващите.

Изкуство и изкуствознание

 

1. Творци на изкуството

Проф. Андрей Леон Даниел - pdfCV

Боян Ангелов Иванов - pdfCV

Проф. Пламен Маринов Марков - pdfCV

Ценко Асенов Минкин - pdfCV

 

2. Изкуствознание

Проф. д.изк Иванка Йорданова Гергова - pdfCV

Проф. дн Любомир Тодоров Халачев- pdfCV

Проф. д.изк Мила Христова Сантова - pdfCV

Проф. д.изк Юлия Георгиева Вълева - pdfCV