facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Защита на дисертация за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в Институт за гората при БАН

Четвъртък, 07 Декември 2017

Институтът за гората при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 17.01.2018 г. (сряда), от 11.00 ч., в зала „Акад. Борис Стефанов“ на ИГ-БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ 132, София, ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Проучване на висшата флора и анализ на дендрофлората на Лозенска планина“ (научна специалност „Лесовъдство вкл. Дендрология“) на ас. Пламен Станков Глогов – докторант на самостоятелна подготовка в НСЗ „Лесовъдство и управление на горските ресурси“, ИГ-БАН.

  • Научен ръководител: доц. д-р Александър Делков (ИГ-БАН)
  • Научен консултант: доц. д-р Доля Павлова (СУ Св. Климент Охридски)

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИГ-БАН ( Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ) и са публикувани на интернет страницата на ИГ-БАН.