facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Конкурси за професор в секция „Обработка и анализ на биомедицински сигнали и данни“, за доцент в секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ и за доцент в секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ към Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Сряда, 29 Ноември 2017

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София следните три конкурса:

- за професор в област на висше образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (в медицината)“ за нуждите на секция „Обработка и анализ на биомедицински сигнали и данни“ към ИБФБМИ;


- за доцент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“ за нуждите на секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ към ИБФБМИ;


- за доцент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, научна специалност „Информатика (Интуиционистки размити множества и логики)“ за нуждите на секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ към ИБФБМИ.

Трите конкурса са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 94/24.11.2017 г. Документи се подават в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 105 (тел. 02 9792630, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ).

Обявата е публикувана на интернет страницата на Института:

http://biomed.bas.bg/bg/procedures/concourses-prof-assoc-profs/