facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Защита на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН

Вторник, 28 Ноември 2017

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен "доктор" съобщават, че на 12.12.2017 г. (вторник), от 14.00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 2, бул. "Цар Освободител" No. 1, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Разпространение и биология на попчетата (сем. Gobiidae, Pisces) в България" (научна специалност "Хидробиология", шифър 01.06.11)

на Велислав Йорданов Зарев, редовен докторант на ИБЕИ-БАН, отдел "Водни екосистеми".

 

Научeн ръководител: доц. д-р Лъчезар Пехливанов, ИБЕИ-БАН

Научен консултант: доц. д-р Апостолос Апостолу

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0884-606-814, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН.