facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Публикуване на документи във връзка с конкурс за професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство - БАН

Понеделник, 27 Ноември 2017

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН (ИБФБМИ–БАН) съобщават, че във връзка с конкурса за академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, научна специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (in silico изследване на биоактивни молекули и моделиране на биологични процеси)“, за нуждите на секция „QSAR и молекулно моделиране“ към Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН, обявен в ДВ бр. 64/08.08.2017 г., с единствен участник доц. д-р Таня Колева Пенчева и съгласно чл. 6.9 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ, БАН, днес, 27.11.2017 г., на сайта на Института се публикуват рецензиите и становищата на членовете на Научното жури, както и резюметата на доц. д-р Таня Пенчева.

Научно жури:

  • проф. д-р Михаил Матвеев – председател на Научното жури, рецензент;
  • проф. д-р Сотир Сотиров – рецензент;
  • доц. д.н. Любка Дуковска – рецензент;
  • чл.-кор. Илза Пъжева;
  • чл.-кор. Красимир Атанасов;
  • проф. д-р инж. Красимир Василев;
  • доц. д-р Невена Илиева-Литова

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИБФБМИ–БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 105 (тел. 02 9792630, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ), както и на интернет страницата на Института: http://biomed.bas.bg/bg/procedures/tania-pencheva-professor/