facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП във връзка с подготовка на обществена поръчка с предмет: „Поддръжка и обслужване на счетоводни програмни продукти „Опал” и „Еква” на „Ада-Софт” ООД за отчитане и контрол на бюджетните средства и обобщаване на месечни и годишни счетоводни отчети"

Петък, 15 Септември 2017
__________________________________________________________

pdfПисмо на Председателя на БАН изх. номер 63-00-273 / 12.09.2017 г. до „Ада-Софт” ООД относно Притежаване на авторски права върху счетоводни софтуерни продукти „Опал” и „Еква” на „Ада-Софт” ООД.

Публикувано на 15.09.2017 г. в 16:00 часа

pdfПисмо-отговор от 15.09.2017 г. от Ада-Софт ООД (вх. номер в БАН 63-00-273 / 18.09.2017 г.) относно притежаване на авторски права върху счетоводни програмни продукти „Опал” и „Еква” на „Ада-Софт” ООД за отчитане и контрол на бюджетните средства и обобщаване на месечни и годишни счетоводни отчети

Публикувано на 18.09.2017 г. в 15:20 часа