facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Писмо на БАН до ЕВН България Електроразпределение ЕАД във връзка с чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП във връзка с подготовка на процедура на договаряне по Закона за обществените поръчки с предмет: "Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на обекти на БАН в гр. Пловдив, гр. Бургас и с. Глогино (област Смолян)" (загл. на поръчката изм. на 30.03.2017 г.).

Понеделник, 20 Март 2017

pdfПисмо на БАН до ЕВН България Електроразпределение ЕАД във връзка с чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП във връзка с подготовка на процедура на договаряне по Закона за обществените поръчки с предмет: "Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до разпределителната и електропреносна мрежи, както и пренос на електроенергия през тях за нуждите на обекти на БАН в гр. Пловдив, гр. Бургас и с. Глогино (област Смолян)".

Публикувано на 20.03.2017 г. в 14:55 часа.


pdfПисмо № 2 на БАН до ЕВН България Електроразпределение ЕАД във връзка с чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП във връзка с подготовка на процедура на договаряне по Закона за обществените поръчки с предмет: "Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до разпределителната и електропреносна мрежи, както и пренос на електроенергия през тях за нуждите на обекти на БАН в гр. Пловдив, гр. Бургас и с. Глогино (област Смолян)".

Публикувано на 24.03.2017 г. в 12:00 часа.

 

pdfИнформация във връзка с чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Публикувано на 30.03.2017 г. в 17:25 часа.

 

pdfПисмо на БАН изх. № 63-00-18 / 30.03.2017 г. до ЕВН България Електроразпределение ЕАД.

Публикувано на 31.03.2017 г. в 11:30 часа.

 

pdfИнформация № 2 във връзка с чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП
 
Публикувано на 05.04.2017 г. в 16:30 часа.