facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Писмо на БАН до "ЧЕЗ Разпределение България" АД във връзка с чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП във връзка с подготовка на процедура на договаряне по Закона за обществените поръчки с предмет: „Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на обекти на БАН в гр. София, гр. Копривщица (област София), гр. Берковица (област Монтана) (заглавие на поръчката изменено на 19.04.2017 г.).

Понеделник, 20 Март 2017

pdfПисмо на БАН до "ЧЕЗ Разпределение България" АД  във връзка с чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП във връзка с подготовка на процедура на договаряне по Закона за обществените поръчки с предмет: „Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до разпределителната и електропреносна мрежи, както и пренос на електроенергия през тях за нуждите на обекти на БАН в гр. София, гр. Копривщица, гр. Берковица (област Монтана)”

Публикувано на 20.03.2017 г. в 14:55 часа.


pdfИнформация получена от "ЧЕЗ Разпределение България" АД  във връзка с чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Публикувано на 22.03.2017 г. в 16:35 часа.