facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ЗАПОЧНА КАМПАНИЯ „БАН ПРЕДСТАВЯ СВОИТЕ ИНСТИТУТИ“

Четвъртък, 12 Януари 2017


IBБългарската академия на науките започна кампания „БАН представя своите институти“, която цели да покаже дейността на институтите на Академията. Сред целите на тази инициатива е да се привлече вниманието и на младите хора към науката и изследователската дейност, обяви при откриването председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски.

ib DSC_0016В Големия салон на БАН доц. Анна Ганева, проф. Бойко Георгиев и други учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания разкаха за значимите си научни изследвания, научни и научно-приложни проекти и разработки. Това е първият институт, който представи работата си. Хербариумът и лабораторията по растителни биотехнологии, зоологическата колекция, лабораториите по молекулярна екология, лабораторният блок за изследване на влажните зони отвориха врати за посетители.ib DSC_0027

За Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания:

www.iber.bas.bg

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН) е основното изследователско звено в България в областта на теоретичните и приложните аспекти на екологията, биоразнообразието, опазването на околната среда и устойчивото ползване на биологичните ресурси.

ИБЕИ-БАН провежда научни изследвания и подготвя висококвалифицирани кадри в областта на ботаниката, микологията, зоологията, екологията, хидробиологията, паразитологията, консервационната биология, генетиката на околната среда, еволюционната биология и други сродни научни области, осигурява научна информация, оказва методична помощ на държавните институции и структурите на гражданското общество и представя страната ни в Европейското изследователско пространство в областите на неговата компетентност. Повече вижте pdfТУК