facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

„Ревизия на Конституцията на Република България”

Сряда, 24 Април 2013

ban sgradaНа 19 април 2013г. в Пловдивския университет беше представена книгата на гл. ас. д-р Христо Паунов „Ревизия на Конституцията на Република България”. Авторът е  докторант в Института за държавата и правото към БАН.

Книгата „Ревизия на Конституцията на Република България” беше представена от проф. д-р Емилия Друмева - дългогодишен преподавател по Конституционно право и заместник декан в Юридическия факултет на Пловдивския университет. 

Според проф. Друмева книгата представлява първото самостоятелно монографично изследване в българската научна литература върху толкова съществен въпрос - ревизия на основния закон в страната.  Като важен акцент, в книгата на гл. ас. д-р Христо Паунов „Ревизия на Конституцията на Република България”, проф. Друмева открои:  изследването на богат емпиричен материал - стенографските дневници на VII ВНС; хронологичното проследяване на осъществените досега четири поправки на Конституцията на Република България, както и на инициираните, но несъстоялите се такива; разглеждането на въпроса за възможността да се упражни конституционен контрол върху Закон за изменение и допълнение на Конституцията, както и за пределите на този контрол и не на последно място, формулираните предложения de lege ferenda, съставляващи една добра основа за бъдещо нормативно усъвършенстване на материята, касаеща ревизията на основния закон. 

Главен ас. д-р Христо Паунов изказа специални благодарности към проф. д-р Емилия Друмева, чието задълбочено и аналитично научно ръководство е благоприятствало  за написване на дисертационния труд на автора, на който е стъпила и книгата „Ревизия на Конституцията на Република България.

Приветствие към автора отправи ректорът на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”- проф. д-р Запрян Козлуджов.

Книгата ”Ревизия на Конституцията на Република България” може да бъде намерена на всички щандове и книжарници, в които се предлага специализирана правна литература.

pau