facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ЛЕКЦИЯ НА ПРОФ. Д-Р JOOST VAN DER MULLEN – НОСИТЕЛ НА НАГРАДАТА НА ИФТТ “АКАД. Г. НАДЖАКОВ”-НА ЛЕНТА

Петък, 04 Октомври 2013

lecture2На 03.10.2013 год. професор д-р  Joost van der Mullen  получи от директора на Института по физика на твърдото  тяло към Българска академия на науките (ИФТТ-БАН) акад. Александър Петров грамота и Почетния знак на ИФТТ “Акад. Г. Наджаков” - на лента. 

Той беше удостоен с най-високото отличие на института за заслугите му за осъществяване на ползотворни контакти между ИФТТ и  Техническия университет в Айндховен, Холандия.

lecture3

Резултатите от съвместната дейност на българските и холандски учени в областта на плазмената физика са събрани в над 30 проекта, като 10 от тях са публикувани в  реферирани научни списания, а останалите в издания на конференции. 
В рамките на това сътрудничество проф. д-р  Joost van der Mullen беше научен ръководител на редовната докторантка в ИФТТ Дияна Михайлова, защитила успешно през 2010 г. в Холандия.  По негова инициатива  и с активното му съдействие в Лабораторията е получена, като дарение от Департамента по приложна физика на Техническия университет в Айндховен, напълно окомплектована лазерна система Quanta-Ray GCR3. Тя се използва за лазерно индуцирана плазмена спектроскопия и лазерно почистване, а също и за други изследвания на взаимодействие на лазерното лъчение с веществото.
 
lekture1
 
След награждаването му проф. van der Mullen изнесе лекция на тема „Relaxation Experiments on Plasmas; Power Interruption and Laser Agitation“. В началото на презентацията си той специално отбеляза активното участие на трима докторанти от България при проведените експерименти и моделиране.Лекцията му беше посветена на възможностите за изследване и управление на глобалните параметри на плазмата. Тези изследвания са изключително важни за развитието на високите технологии, поради което са финансирани от големите компании като Philips, Draka, ASML и др.