facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Ярката комета C/2012 S1 (ISON) преминава в близост до Земята, съобщават астрономите от БАН

Понеделник, 25 Ноември 2013

lspn comet halleyВ следващите дни ще бъдем свидетели на много интересно и рядко астрономическо явление – преминаването на ярка комета в близост до Земята. Кометата е C/2012 S1 (ISON), открита на 21 септември 2012 г. от астрономите Артём Новичонок и Виталий Невский. Откритието е направено близо до Кисловодск (Русия) с 40-см телескоп, който е част от International Scientific Optical Network (ISON). Именно на тази мрежа от телескопи е кръстена и кометата.

След откриването на кометата тя е наблюдавана от много астрономи по цял свят, а на 24 септември 2012 г. получава постоянното си име C/2012 S1 (ISON). Кометата е идентифицирана и на множество снимки направени още преди откриването £. Интереса към нея се увеличава с натрупването на наблюдателни данни и уточняване на орбитата £. Става ясно, че кометата има орбитални параметри характерни за обектите идващи от т.нар. Облак на Оорт – система от кометни ядра намираща се на огромно разстояние от Слънцето. Перихелийното разстояние (най-близкото разстояние на което тя ще премине покрай Слънцето) е само 0.012444 астрономически единици = 1 861 600 км от центъра или 1 166 100 км от повърхността на Слънцето. Изчислената орбита показва две интересни близки преминавания: на 1 октомври 2013 г. на 10 842 900 км от Марс, и на 26 декември 2013 г. на 64 411 800 км от Земята. За определеляне на орбитата на кометата са направени над 6400 наблюдения обхващащи период от 782 дни, като данните са получени както от наземни, така и от космически обсерватории като: Hubble Space Telescope, SOHO, STEREO, SDO и др. С натрупването на данни от наблюдения се изяснява следното:

- отпаднаха първоначалните спекулации, за връзка между кометата C/2012 S1 (ISON) и “Великата комета” от 1680 г., базиращи се на прилика в орбитните им елементи.
- това е първо преминаване на кометата през вътрешността на Слънчевата система. Като вземем предвид и изключително близкото преминаване покрай Слънцето, се очаква да наблюдаваме изключително интересен и ярък обект.
- орбитата на кометата е силно елиптична (близка до параболична), като периода е 400 864.5 години. Практически това е единственото преминаване на кометата в близост до нас в обозримо бъдеще.
- оценките за размера на ядрото на кометата клонят към 5 км – типичен размер на кометно ядро

ison10thdec6am

След период на относително спокойно развитие през втората половина на 2013 г., кометата претърпя няколко повишения на яркостта в последния месец. На 11 ноември беше отчетено първото повишаване на изтичането на газ от кометата, последвано от избухвания на 13 и 19 ноември. Последните наземни наблюдения показват звездна величина около 4, което я прави видима с невъоръжено око. В настоящия момент кометата се намира на 3 дни от преминаването през перихелия и наземните наблюдения вече не са възможни. Кампанията по нейното изследване е поета от космическите обсерватории. Очакваме преминаването и през перихелий на 28 ноември, след което ще стане известно нейното по-нататъчно развитие.

Сценариите за бъдещето на кометата варират от невероятна комета видима и през деня, до разпадане на ядрото при преминаване край Слънцето. Ако C/2012 S1 (ISON) оцелее след преминаването през перихелия, в средата на декември ни очаква красива, видима с невъоръжено око комета. Последните наблюдения показват силно развитие на опашката, достигаща до 8 градуса на небето, джетове и структури в комата. Преминаването в особена близост до Слънцето ще доведе до многократно увеличаване на яркостта, темпа на отделяне на газ и прах и поява на нови активни области на повърхноста на кометното ядро. Вероятно ще сме свидетели на изключително ярка, визуална комета с множество структури в комата и опашката.

В заключение е важно, да уточним, че поради голямото разстояние, няма опастност за Земята свързана с преминаването на C/2012 S1 (ISON). Кометата ще ни донесе много информация за формирането и динамиката на нашата планетна система, взаимодействието на обектите със Слънцето, и не на последно място изключително красиви и уникални небесни картини.