facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Акад. Никола Съботинов и чл.-кор. Димитър Димитров - специални гости на честването на 30 години на Бургаската лаборатория по математична химия

Понеделник, 31 Март 2014

acad.sabotinov dimitrov mechenyan page 2Водещи световни организации и БАН поздравиха с 30-годишния юбилей бургаската лаборатория за математична химия към Университет „Проф. д-р Асен Златаров” в Бургас. Чрез пряка конферентна връзка проф. Мекенян получи поздрави за юбилея от Европейската агенция за химикали  в Хелзинки, както и от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие  в Париж. 

Събитието уважиха акад. Никола Съботинов – бивш председател на БАН и почетен гражданин на Бургас, както и проф. дсн Димитър Димитров, член – кореспондент на БАН.

По думите на акад. Съботинов: „Това е елитна лаборатория с голямо световно признание. Тази лаборатория е създадена на базата на интеграция на различни научни дисциплини и това е едно от модерните направления на науката. Резултатите, които са постигнати в лабораторията са изключително забележителни и полезни за световната наука като цяло”.

Лабораторията по математична химия в Бургас е специализирана в разработването на модели и софтуерни приложения, за изследване на взаимодействията между химични съединения и биологичната система и влиянието им върху човешкото здраве. Нейният ръководител проф. Ованес Мекенян обясни, че компаниите дават много пари за тестове върху животни, но ако искат да ги спестят ползват компютърни модели, които заменят експерименталните данни. Лабораторията по математична химия е живият пример как едно научно звено може не само да се самоиздържа, но и да печели, за да реинвестира в развитието си. Проф. Мекенян сподели, че има да изпълнява договори за 10 години напред. Сред клиентите на ЛМХ са BASF, DuPont, Procter & Gamble, Unilever, Exxon Mobil, L’Oreal, 3M, Dow Chemical, Givaudan, Firmenich.

Кметът на Бургас Димитър Николов връчи специална грамота на проф. Мекенян за успешна международна научно-изследователска дейност на четири континента, като подчерта нейната уникалност в научните среди.

По покана на ръководителя на лабораторията проф.Мекенян, чл.-кор. Димитров представи пред гостите на лабораторията и академичния състав на Университета открита лекция-дискусия "Възгледи за основните национални цели и устойчиво развитие на България".