facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Честване на 100 години от рождението на акад. Георги Бранков

Четвъртък, 12 Декември 2013

sn12n

 

Tържествено честване на 100 години от рождението на академик Георги Бранков се проведе на 12 декември 2013 г. в Големия салон на БАН. Организатори са Институтът по механика към БАН, Националният комитет по теоретична и приложна механика, отделение инженерни науки при САЧК и Националният технически съюз по строителство в България.

Честването се състоя под патронажа на Председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров.

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ БРАНКОВ (24.01.1913–02.10.1997), строителен инженер, общественик, академик (1974), главен научен секретар (1968–1973) и заместник-председател на БАН (1973–1982). Акад. Бранков е основател и председател на Националния комитет по противоземетръсно инженерство (1966), основател и председател на Националния комитет по теоретична и приложна механика (1968), директор на Института по техническа механика (1972), директор на Централната лаборатория по биомеханика при БАН (1972) и на основания от него Институт по механика и биомеханика при БАН (1977–1986); бил е ръководител на Централната лаборатория по сеизмична механика и сеизмично инженерство (1982). Научните му приноси са в областите на техническата механика, масивни конструкции, сеизмичната механика, биомеханиката.