facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Над 145 инициативи организира Българска академия на науките за своята 145-годишнина

Сряда, 19 Февруари 2014

press dsc 0033 1Над 145 инициативи в цялата страна организира Българска академия на науките за своята 145-та годишнина. Стартът на кампанията бе даден на пресконференция, в която взеха участие Председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров, Зам.-председателят акад. Дамян Дамянов – председател на организационния комитет по честването и акад. Пламен Карталов. 

„Българска академия на науките има своя огромен принос за развитието на държавата и обществото. Освен национален научноизследователски център, тя е също център на духовността на България“, заяви председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров. Той даде пример, че България е една от малкото държави в Европа, които нямат национални цели. Затова БАН работи за приемането на национални цели, които да се превърнат в основа за бъдещото устойчиво развитие на нацията и държавата. „Видимо или не, Академията присъства във всички сфери на икономическия, социалния и духовния живот на България.“ – добави Председателят на БАН.

73% от регистрираните в страната патенти през м.г. се падат на Българска академия на науките. Привлечени са над 30 млн. евро европейско финансиране за 217 проекта за миналия програмен период, отбеляза акад. Воденичаров. Научните планове на всички институти към БАН ще бъдат изцяло съобразени с приоритетите на „Хоризонт 2020“, така че БАН да може финансира възможно най-голям брой свои проекти. Академията вече е стартирала разговори с водещи научни организации в Европа с цел обмен на опит в подготовката на проекти, с които да се кандидатства за финансиране по програмата на ЕС за научни изследвания и иновации.

Кампанията за честването, която ще се провежда в цялата страна, бе представена от зам. председателят на БАН акад. Дамян Дамянов, който е и председател на Организационния комитет за отбелязването на 145-годишнината. На национално ниво ще се организират Дни на науката от БАН и Регионалните академични центрове на Националната академична мрежа, създадена по инициатива на Академията през изминалата година. Ще има още дни на отворените врати и изложби в институтите към Академията, научни конференции и докторантски сесии. В програмата са включени също изложби, чествания и тематични празници, премиери на книги и др. Информация за всички събития е публикувана в специално разработена за 145-годишнината секция на уеб сайта на БАН на http://145.bas.bg/.

Основен и актуален към този момент акцент от кампанията е наскоро обявеният Конкурс за високи научни постижения. Той се провежда в деветте научни направления, определени от БАН и в надпреварата могат да участват учени от Академията със самостоятелни и колективни научни разработки. Правилата за конкурса могат да бъдат видяни тук -http://www.bas.bg/fce/001/0079/files/Science_competition_final.pdf

По случай честването ще бъде проведено и социологическо проучване относно обществените нагласи към науката и БАН. Повече информация за него може да бъде намерена тук - http://145.bas.bg/sociology-survey.html.

През есента ще се проведе Кръгла маса „БАН в полза на обществото и държавата“, на която ще бъде дискутирана темата за мястото на науката в съвременното българско общество. 
По случай годишнината ще бъдат организирани и срещи със съвременни български учени, с международен авторитет, които продължават да работят успешно с БАН, но пребивават извън страната.

Предстои създаване и издаване на актуална „История на БАН“, тъй като такава не е издавана близо половин век, последното издание е от 1969 г. 

Директорът на Софийската опера и балет акад. Пламен Карталов допълни, че кулминация на годишнината ще бъде Тържественото събрание на Българската академия на науките, което ще се състои през октомври в Операта.

Създаден е Национален обществен съвет,  членовете на който посредством своята обществена роля, ще оказват подкрепа на БАН в различни направления и ще спомагат за популяризирането на институцията и нейната дейност. Сред поканените в Съвета са различни държавници и общественици, ректори на висши учебни заведения, представители на неправителствения сектор – професионални организации, творческите съюзи и сдруженията на етническите и малцинствени общности, с които БАН работи по налагане на политика на толерантност и др.