facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

100 години Климентова комисия на БАН

Четвъртък, 30 Януари 2014

klimentova komisiq08635Тържествено заседание по повод 100-годишнината от първото заседание на Климентовата комисия на БАН бе проведено на 29 януари 2014 г. в Кирило-Методиевския научен център при БАН. Задачите на тази комисия са свързани с подготовката на предстоящото тогава тържествено честване на хилядагодишнината от смъртта на св. Климент Охридски (916 – 1916 г.).

В състава от самото начало влизат изтъкнати членове на Историко-филологическия клон на Българската академия на науките и професори от хуманитарните специалности на Софийския университет, чийто патрон е св. Климент. Комисията обаче не е само организатор на едно обществено възпоменание, нейното учредяване институционализира изследванията, посветени на Славянските първоучители и техните ученици и става начало на формирането на самостоятелната научна област кирилометодиевистика.

На срещата в Кирило-Методиевския научен център се събраха колеги от хуманитарните специалности на институтите на БАН, Софийския университет и медиите. Приветствие от Председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров поднесе чл.-кор. Светлана Куюмджиева. Срещата бе ръководена от директора на КМНЦ – доц. д-р Славия Бърлиева, работата на Климентовата комисия бе представена накратко от и.д. научния секретар на Центъра – гл.ас. д-р Десислава Найденова. Бяха оповестени инициативите, които се подготвят от КМНЦ във връзка с юбилея.

На срещата бяха представени и най-новите издания на КМНЦ – книгата на гл.ас. д-р Мая Иванова „Текстологически проблеми в Пространното житие на Константин-Кирил“, като книга 22 на поредицата Кирило-Методиевски студии, която е и т. 1 от подпоредицата „Кирило-Методиевски извори“ и книгата на гл.ас. д-р Евгени Зашев „Разкази за чудеса, разбойници, блудници и други истории“ от новооснованата поредица „Легенда“.

Официално вековният юбилей на комисията, наследена през 1934 г. от Комисията за издаване на кирило-методиевските извори, през 1971 от Кирило-Методиевската комисия, а през 1980 – от КМНЦ на БАН, ще бъде отбелязан с международна научна конференция и изложба (2-5 октомври 2014) – в рамките на честването на 145-годишнината на БАН.