facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Защита на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН

Сряда, 06 Декември 2017

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен "доктор" съобщават, че на 18.12.2017 г. (понеделник), от 11.00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 3, ул. "Акад. Г. Бончев" Бл. 23, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Биотехнологичен подход за размножаване на Glaucium flavum Crantz. (Papaveraceae) (научна специалност "Ботаника", шифър 01.06.03)

на ас. Ива Василева Дойчева

редовен докторант в отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси", ИБЕИ-БАН.

Научен ръководител: доц. д-р Марина Станилова (ИБЕИ-БАН)
Научен консултант: доц. д-р Стефан Филипов (ИОХЦФ-БАН)

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0884-606-814, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН.