Членове с право на глас:

1. Томислав Дончев – заместник министър-председател (представител на Министерски съвет – РМС /12.07.2017)

2. Румяна Бъчварова – началник на кабинета на министър-председателя (представител на Министерски съвет – РМС /12.07.2017)

3. Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на НСОРБ (представител на Националното сдружение на общините в Република България)

4. Сашо Дончев – Председател на УС на Българската стопанска камара (представител на Българската стопанска камара)

5. Кирил Домусчиев – Председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (представител на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България)

6. Проф. Любен Тотев – Председател на Съвета на ректорите (представител на Съвета на Ректорите)

7. проф. Станислав Семерджиев – ректор на НАТФИЗ (представител на юридическо лице с нестопанска цел в областта на науката или изкуствата)

8. проф. Иван Ячев - (представител на Федерацията на научно-техническите съюзи)

9. акад. Стефан Воденичаров - (Председател на БАН в предходен мандат)

10. проф. Лъчезар Аврамов - (Член на Общото събрание на БАН)

11. проф. Никола Малиновски - (Член на Общото събрание на БАН)

12. проф. Ларс Валве – Норвежка академия на науките и литературата (чуждестранен учен)

13. проф. Гюнтер Щток – Президент на Европейската федерация на националните академии на науките (ALLEA) (чуждестранен учен)

 

Членове без право на глас:

14. Акад. Юлиан Ревалски - Председател на Съвета на настоятелите (Председател на БАН)

15. Милена Дамянова - Председател на Комисията по образование и наука към Народното събрание

16. доц. д-р Борислав Великов -  Представител на Дарителите на БАН