Осемнадесето редовно заседание на Съвета на настоятелите на БАН - 19 април 2017 г.

Седемнадесето редовно заседание на Съвета на настоятелите на БАН - 29 септември 2016 г.

Шестнадесето редовно заседание на Съвета на настоятелите на БАН - 25 април 2016 г.

Петнадесето редовно заседание на Съвета на настоятелите на БАН - 10 март 2015 г.

Четиринадесето редовно заседание на Съвета на настоятелите на БАН, 31 март 2014 г.

Тринадесето редовно заседание на Съвета на настоятелите на БАН, 8 декември 2013 г.

Дванадесето редовно заседание на Съвета на настоятелите на БАН,4 септември 2013 г.

Единадесето редовно заседание на Съвета на настоятелите на БАН, 17 април 2013г.

Десето редовно заседание на Съвета на настоятелите на БАН, 16 януари 2013г.

Девето редовно заседание на Съвета на настоятелите на БАН, 18 октомври 2012 г.

Oсмо извънредно заседание на Съвета на настоятелите на БАН, 30 август 2012 г.

Седмо редовно заседание на Съвета на настоятелите на БАН, 16 юли 2012 г.

Шесто редовно заседание на Съвета на настоятелите на БАН, 18 април 2012 г.

Пето редовно заседание на Съвета на настоятелите на БАН, 24 февруари 2012 г.

Четвърто извънредно заседание на Съвета на настоятелите на БАН, 15 ноември 2011 г.

Продължение на Третото редовно заседание на Съвета на настоятелите на БАН 19.10.2011

Трето заседание на Съвета на настоятелите на БАН 27.09.2011 г.

Второ извънредно заседание на Съвета на настоятелите на БАН 4.07.2011 г.

Първо редовно заседание на Съвета на настоятелите на БАН 13.06.2011 г.