facebook

Новини

БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА АКАДЕМИЦИ

ban DSC 0001

Българската академия на науките

О б я в я в а

Във връзка с обявения на 19 януари 2015 г. в електронния сайта на БАН и във в-к „Преса" бр. 21, конкурс за избор на академици (действителни членове) на БАН, на основание чл. 6 от Правилника за избиране на академици (действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове) на БАН допуснатите участници в конкурса, както следва:

 

I.    Природоматематически науки


1. Математически науки (1 място)  

чл.-кор. Красимир Димитров Данов              1 номинация
чл.-кор. Юлиан Петров Ревалски 1 номинация
чл.-кор. Емил Иванов Хорозов                                  1 номинация

2.   Физически науки - (2 места)

чл.-кор. Петър Асенов Атанасов                 2 номинации
чл.-кор. Георги Михайлов Младенов 3 номинации
чл.-кор. Валентина Борисова Петкова 1 номинация
чл.-кор. Ангел Сашев Попов 2 номинации
чл.-кор. Чавдар Пенев Стоянов                                 1 номинация

3.   Химически науки - (2 места)

чл.-кор. Димчо Бориславов Кашчиев  1 номинация
чл.-кор. Лъчезар Ангелов Петров 2 номинации
чл.-кор. Илия Благоев Рашков 8 номинации
чл.-кор. Стоил Пeшев Стоилов 1 номинация
чл.-кор. Христо Борисов Цветанов 5 номинации
чл.-кор. Константин Иванов Хаджииванов              2 номинации

4. Науки за земята - (1 място)                    

чл.-кор. Петър Йорданов Велинов            1 номинация
чл.-кор. Христо Николов  Дабовски 1 номинация
чл.-кор. Иван Стефанов Загорчев                             1 номинация

 

II.    Инженерни науки - (1 място)                  

 

чл.-кор.  Венелин Стоянов Живков          2 номинации
чл.-кор. Атанас Димитров Ковачев 6 номинации
чл.-кор. Петко Христов Петков 2 номинации
чл.-кор. Минчо Банков Хаджийски                           4 номинации

III.    Биологически науки - (2 места)                

 

чл.-кор. Иван Георгиев Иванов               3 номинации
чл.-кор. Ваньо Иванов Митев 4 номинации
чл.-кор. Румен Георгиев Панков                             3 номинации

IV.    Медицински науки - (2 места)         

 

чл.-кор. Мила Василева Власковска       3 номинации
чл.-кор. Йордан Алексиев Йорданов 1 номинация
чл.-кор. Андон Радев Косев 3 номинации
чл.-кор. Иван Господинов Миланов 1 номинация
чл.-кор. Радомир Георгиев Радомиров 3 номинации
чл.-кор. Йовчо Боянов Топалов 3 номинации
чл.-кор. Николай Константинов Цанков                  2 номинация


V.   Хуманитарни и обществени науки - (1 място)


Социологически науки

чл.-кор. Атанас Цветанов Атанасов                           2 номинации
чл.-кор. Димитър Велков Димитров                       2 номинации

VI.    Изкуство и изкуствознание - (4 места)

 

чл.-кор. Елка Георгиева Бакалова 2 номинации
Боян Асенов Биолчев –  писател 3 номинации
Анжел Раймонд Вагенщайн-  писател  1 номинация
Крум Димитров Дамянов –   скулптор     1 номинация
чл.-кор. Аксиния Добрева Джурова 1 номинация
Димо Василев Димов 1 номинация
Георги Константинов (Христов)  – писател 1 номинация
Любомир Спиридонов Левчев – писател 1 номинация
чл.-кор. Неделчо Николов Милев 4 номинации
Георги Любенов Минчев – композитор 1 номинация
Пелин Пелинов – писател 3 номинации
чл.-кор. Вежди Летиф Рашидов –  скулптор 1 номинация
Лиляна Димитрова Стефанова – писател 1 номинация
Емил Русев Табаков – композитор и диригент 1 номинация
Кирил Любомиров Топалов – писател 1 номинация
Дора Георгиева Христова – диригент 1 номинация
Стефан Неделчев Цанев – писател 1 номинация
Георги Тодоров Чапкънов – скулптор 1 номинация
Симеон Янев (Янакиев Симеонов)– писател        1 номинация

 

VII.   Аграрни и лесовъдни науки - (1 място)

чл.-кор. Мария Балтаджиева                                        2 номинация

Допуснатите кандидати, в срок до 13 март 2015 г. (петък), в съответствие с чл. 7 от Правилника, трябва да подадат в деловодството на БАН-Администрация, в два (2) екземпляра заявление до Председателя на БАН, че желаят да кандидатстват за съответното конкурсно място и са запознати с условията за провеждане на конкурса.

В съответствие с чл. 8 от Правилника, кандидатите подават посочените документи (от т. а до т. ж) при техническите секретари на Отделенията на определените за това места. В отделна папка кандидатите прилагат заявлението до Председателя на БАН, кратка автобиография, формуляр по образец и три (3) актуални снимки - паспортен формат, справка за изпълнението на критериите за оценка на БАН и справка - Статистически данни на кандидата за цялото творчество, както и само за последните 5 години (2008 - 2013г.). В електронната страница на БАН на адрес www.bas.bg са предоставени за ползване Правилник за избор на академици (действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове) на БАН, формуляр-образец, критерии за оценка на БАН, справка - Статистически данни за цялото творчество, както и само за последните 5 години, списък на техническите секретари към Отделенията с адрес и телефон, който се прилага и към тази обява.

Документи:

pdfЛичен формуляр по образец

pdfкритерии за оценка на БАН

pdfсправка - Статистически данни за цялото творчество

ПРАВИЛНИК за избиране на академици  на БАН pdfПРАВИЛНИК

 

Технически секретари, при които се предават материалите на кандидатите:

 1. Математически науки - Институт по математика и информатика - БАН, ул. „акад. Георги Бончев", бл. 8, стая 217, технически секретар - г-н Георги Манев Генчев, сл. 979-28-48, GSM: 0877-100-951, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .
 2. Физически науки - Институт по физика на твърдото тяло - БАН, VIII км., бул. „Цариградско шосе" № 72, 2-ри корпус, Музей на физиката, стая 216, технически секретар - г-жа Ганка Стоева Камишева, сл. 979-58-31, GSM:0899-750-590,e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 3. Химически науки - Институт по електрохимия и енергийни системи - БАН, ул. „акад. Г. Бончев", бл. 10, ст. 210, ет. 2, технически секретар - г-жа Илияна Иванова Иванова - 0888641086, 9793225 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 4. Науки за Земята - Национален институт по геофизика, геодезия и география - БАН, ул. „акад. Георги Бончев", бл. 3, ет. 1, стая 105, технически секретар - г-жа Живка Михайлова Ризова, сл. 979-33-22; 0898-605-007; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 5. Инженерни науки - Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН, ул. „акад. Георги Бончев", бл. 2, ет.3, стая 303, технически секретар - г-жа Диана Георгиева Георгиева, сл. 979-32-18; 0889-276-743; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 6. Биологически науки - Институт по физиология на растенията и генетика - БАН, ул. „акад. Георги Бончев", бл. 21, ет. 2, стая 224, технически секретар - г-жа Живка Георгиева Стойнова, сл. 979-36-83; 0888-590-270; 0898-67-43-83;  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
 7. Медицински науки - Институт по невробиология - БАН ул. „акад. Георги Бончев", бл. 23, ет. 2, стая 213, технически секретар - г-жа Татяна Иванова Тодорова-Вачева, сл.979-21-51; 871-91-08; 0887-589-843, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 8. Хуманитарни науки и обществени науки - Център за обучение - БАН, ул. „15-ти ноември" № 1, ет. 3, стая 310, технически секретар - г-жа Райна Иванова Грозданова, сл. 979-52-60; 0889-370-039; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 9. Творци на изкуството и изкуствознание - БАН-Администрация, ул. „15-ти ноември" № 1, ет. 1, стая 101, технически секретар - г-жа Стефка Петрова Димитрова, сл. 979-52-63; 0889-032839; 0877­03283 9  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 10. Аграрни и лесовъдни науки - Институт по физиология на растенията и генетика - БАН, ул. „акад. Георги Бончев", бл. 21, стая 225, г-жа Нина Венедиктова Дочева, тел: 0888829519, сл. 029792607, e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 


Българската академия на науките

 днес, 19 януари 2015 година,

на основание чл. 7 от Закона за БАН и чл. 52 от Устава на БАН 


О Б Я В Я В А

конкурс за избор на академици на БАН в следните области и научни направления:

 

 1. Природоматематически науки в следните научни направления:
 • Математически науки
 • Физически науки
 • Химически науки
 • Науки за земята
 1. Инженерни науки
 2. Биологически науки
 3. Медицински науки
 4. Хуманитарни и обществени науки:
 • Социологически науки
 1. Изкуство и изкуствознание
 2. Аграрни и лесовъдни науки

 

           Съгласно чл.2, ал.1 и 2 от Правилника за избиране на академици и член-кореспонденти на БАН, утвърден от Събранието на академиците и член-кореспондентите на 26.06.2014 г., (съгласно чл.53, т.1 от Устава на БАН и на основание чл.7 от Закона за БАН), предложения за участие в конкурса за академици могат да правят: група академици (не по-малка от 4 души, от които поне двама са от областта на конкурса); научните съвети на институтите на БАН и ССА; факултетните съвети от висшите училища в страната и централните ръководства на творческите съюзи.

            Съгласно чл.2, ал.1 и ал.2 на Правилника за избиране на академици  и член-кореспонденти, в конкурса могат да участват само лица с присъдена научна степен „доктор на науките” и член-кореспонденти на БАН (с изключение на творците в областта на изкуствата).

            Предложенията за избиране на академици на БАН трябва да съдържат: мотивирано предложение от група академици и/или протокол от заседанието на институцията (виж по-горе), която номинира кандидата със становище за неговите постижения. Предложенията трябва да постъпят в деловодството на БАН - Администрация, стая № 116, до един месец след датата на публикуване на тази обява (краен срок 19.02.2015 г.). Предложенията се предават или изпращат в запечатaн плик с надпис „За конкурса за академици (2014 г. – 2015г.)” на адрес: Българска академия на науките, БАН – Администрация, София 1040, ул. „15-ти ноември” № 1, стая № 116 (за справки: тел. 9795263, както и 9795360).

            Не по-късно от един месец след изтичане на крайния срок за подаване на предложенията, БАН ще публикува на електронната си страница броя на конкурсните места по области и научни направления, както и имената на одобрените кандидати.