facebook

Новини

Нови академици и член - кореспонденти на БАН

3-ta obiava za izbranite kandidati - 25.10.2012 g. page 1

3-ta obiava za izbranite kandidati - 25.10.2012 g. page 2

3-ta obiava za izbranite kandidati - 25.10.2012 g. page 3

3-ta obiava za izbranite kandidati - 25.10.2012 g. page 4 

 3-ta obiava za izbranite kandidati - 25.10.2012 g. page 5

3-ta obiava za izbranite kandidati - 25.10.2012 g. page 6