facebook

Новини

СПИСЪК НА НОВОИЗБРАНИТЕ АКАДЕМИЦИ (ДЕЙСТВИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ) НА БАН
БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА АКАДЕМИЦИ
Конкурс за избор на академици на БАН
Конкурс за член-кореспонденти на БАН
Събранието на академиците към БАН избра проф. Клаус фон Клитцинг от Германия за чуждестранeн член на Академията
Събранието на академиците при БАН избра трима учени за чуждестранни членове на Академията
РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА СПИСЪКА НА НОВОИЗБРАНИТЕ ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИ:
Събранието на академиците при БАН избра нови чуждестранни членове на Академията
Нови академици и член - кореспонденти на БАН
Номинирани кандидати в конкурса за нови академици и член-кореспонденти на БАН – 2012 г.
Kонкурс за избор на академици и член-кореспонденти на БАН - ПРАВИЛНИК и КРИТЕРИИ
О Т Ч Е Т НА СЪБРАНИЕТО НА АКАДЕМИЦИТЕ И ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИТЕ НА БАН (САЧК) ЗА 2011 г.
Правилник за избиране на академици и член-кореспонденти на БАН
И през 2012-та година ще има Фонд за подкрепа на младите учени в БАН
Общоакадемичният семинар "Актуални проблеми на науката" проведе поредната си сбирка
Обръщение от Събранието на академиците и член-кореспондентите на Българската академия на науките към Народните представители