facebook

Академични семинари

Семинар на чл.кор. Хаджитодоров на тема Програмни консултиращи системи, използвани в медицинската практика

Презентацията от семинара на чл.кор Стефан Хаджитодоров относно Програмни консултиращи системи, използвани в медицинската практика може да свалите от pdfтук

Hadjitodorov-presentation