pdfПравилник за дейността на САЧК

pdfПравилник за избиране на академици (действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове) на БАН

pdfПравилник за избиране на чуждестранни членове на БАН

pdfПравила за дейността на Комисията по академична етика на САЧК