facebook

Консултативни научни съвети към УС

IX. Човек и общество

Съставен от  25 члена

Председател - проф. д-р Васил Цанов
Зам. председател - проф. дпн Снежана Илиева
Секретар - проф. дсн Галин Горнев

          Вътрешни членове:

 1. Доц-д-р Антоанета Христова – Институт за изследване на населението и човека
 2. Чл.кор. дcн Атанас Атанасов
 3. Чл.кор. дфн Васил Проданов
 4. Доц. д-р Васил Цанов – Институт за икономически изследвания
 5. Проф. дсн Галин Горнев – Институт за изследване на обществата и знанието
 6. Доц. д-р Искра Балканска - Институт за икономически изследвания
 7. Доц. Д-р Йоланда Зографова - Институт за изследване на населението и човека
 8. Доц. Д-р Кремена Борисова – Маринова – Институт за изследване на населението и човека
 9. Доц. д-р Людмила Иванчева - Институт за изследване на обществата и знанието
 10. Доц. д-р Митко Димитров - Институт за икономически изследвания
 11. Проф. д-р Поля Голева- Институт за държавата и правото
 12. Проф. д.ик.н. Росица Чобанова – Институт за икономически изследвания, научен секретар на БАН и член на УС
 13. Доц. д-р Румяна Стоилова - Институт за изследване на обществата и знанието
 14. Проф.д-р Цветана Каменова - Институт за държавата и правото

  Външни членове:
 15. Доц. д-р Георги Чиллев – МО
 16. Проф.  д.ф.н. Кирил Топалов   - МОМН
 17. Представител на Министерството на труда и социалната политика
 18. Г-н Левон Хампарцумян – УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 19. Проф. Снежана Илиева  - СУ
 20. Проф. дин Стати Статев – УНСС
 21. Проф.  Алън Уолкър – Университет Шефилд, Великобритатия
 22. Проф Андраш Инотай  – Унгарска академия на науките
 23. Проф. Беноа Басард  - Френски национален център за научни издледвания
 24. Проф. Ксавие Рише  - Университет Сорбона нова, Париж 3, Франция
 25. Проф. Сър Родерик Флаут – Европейска научна фондация