facebook

Консултативни научни съвети към УС

VIII. Културно историческо наследство и национална идентичност

Председател - проф. дн Илия Илиев
Зам.-председател - доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова
Научен секретар - доц. д-р Мария Гюрова

Съставен от 25 члена

Вътрешни членове:

 1. Чл. кор. Аксиния Джурова – САЧК
 2. Доц. д-р Анна Чолева – Институт за български език
 3. Доц. д-р Веселка  Желязкова – Кирило-Методиевски научен център
 4. Акад. Георги Марков – Институт за исторически изследвания и САЧК
 5. Доц. д-р Елка Мирчева – Институт за български език
 6. Проф. дн Иван Младенов – Институт за литература
 7. Проф. дн Илия Илиев – Институт за исторически изследвания
 8. Доц. д-р Катя Михайлова – Институт за етнология и фолклористика с  Етнографски музей
 9. Проф. дн Клара Леви– Институт за изследване на изкуството
 10. Доц. д-р Мария Гюрова – Национален археологически институт с музей
 11. Доц. д-р Наталия Рашкова – Институт за етнология и фолклористика с  Етнографски музей
 12. Доц. д-р Николай Йорданов – Институт за изследване на изкуството
 13. Доц. дн. Светлана Янакиева – Институт по балканистика с Център по тракология „Александър Фол”
 14. Доц. д-р Славия Бърлиева – Кирило-Методиевски научен център, научен секретар на БАН и член на УС на БАН
 15. Доц. д-р Стефан  Александров – Национален археологически институт с музей

  Външни членове:

 16. Проф. Арто Мустйоки –  Председател на борда на Финландската академия
 17. Проф.  Наоми Сигал – Лондонски университет ,  Институт  по германистика, директор
 18. Проф. Гражина Шват, Полска академия на науките, Институт по славистика, директор на Института по славистика на ПАН
 19. Проф. Тимоти Райс – Факултет за изкуство и архитектура на Калифорнийския университет – Лос Анжелис, декан
 20. Г-жа  Людмила Димитрова, Директор на културния институт на МВнР
 21. Доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова, директор на Националния институт за недвижимото културно наследство – преставлява М-во на културата
 22. Проф. дн Иван Маразов – НБУ,  представлява МОМН
 23. Дoц. д-р Марко Златев – Национален военен университет „В. Левски”, представлява М-во на отбраната
 24. Доц. д-р Пламен Митев, СУ „Св. Климент Охридски”,  Исторически факултет, декан
 25. Доц. д-р Мария Шнитер, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Философско-исторически факултет, декан