facebook

Консултативни научни съвети към УС

VI. Климатични промени, рискове и природни ресурси

Съставен от 25 члена

Вътрешни членове:

 1. Доц. д-р Алексей Бендерев, Геологически институт „Страшимир Димитров”
 2. Доц. д-р Валентин Казанджиев, Национален институт по метеорология и хидрология
 3. Проф. дн Веселин Александров, Национален институт по метеорология и хидрология
 4. Доц. д-р Галина Щерева, Институт по океанология „Професор Фритьоф Нансен”
 5. Акад. Георги Милошев, Събрание на академиците и член-кореспондентите
 6. Доц. д-р Емануил Кожухаров, Институт по океанология „Професор Фритьоф Нансен”
 7. Доц. дн Иван Георгиев, Национален институт по геофизика геодезия и география
 8. Член кор. Иван Загорчев, Събрание на академиците и член-кореспондентите
 9. Доц. д-р Кирил Хаджийски, Национален институт по геофизика геодезия и география
 10. Проф. дн Костадин Ганев, Национален институт по геофизика, геодезия и география, научен секретар на БАН и член на УС на БАН
 11. Акад. Людмил Христосков, Събрание на академиците и член-кореспондентите
 12. Доц. д-р Николай Вълчев, Институт по океанология „Професор Фритьоф Нансен”
 13. Доц. д-р Николай Добрев, Геологически институт „Страшимир Димитров”
 14. Доц. д-р Пламен Нинов, Национален институт по метеорология и хидрология
 15. Доц. д-р Радослав Наков, Геологически институт „Страшимир Димитров”
 16. Доц. д-р Румяна Вацева, Национален институт по геофизика геодезия и география

  Външни членове:

 17. Александрина Димитрова, Министерство на икономиката и енергетиката
 18. Проф. Сирд Кльотинг, учен с международно име в областта на науките за земята
 19. Доц. Веселин Ковачев, Министерство на образованието, младежта и науката
 20. Проф. Гюнтер Лейдекер, Работна група за обновяване на Немските стандарти за Атомни централи - част "Оценка на сеизмо-инженерни параметри", експерт по оценка на сеизмичната опасност за площадки извън Германия, Германия
 21. Димитър Иванов, Световна метеорологична организация
 22. Райна Ангелова, Министерство на околната среда и водите
 23. Подполковник доц. д-р Росен Илиев, Министерство на отбраната
 24. Проф. Христос Зерефос, Академия на Атина, Гърция
 25. д-р инж. Цоло Вутов, “Геотехмин” ООД, Българска минна камара