facebook

Консултативни научни съвети към УС

V. Биоразнообразие, биоресурси и екология

Съставен от 25 члена

Вътрешни членове:

 1. Акад. Александър Александров, Събрание на академици и член-кореспонденти
 2. Доц. Анна Ганева, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
 3. Проф. Бойко Георгиев, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
 4. Доц. Валентина Василева, Институт по физиология на растенията и генетика
 5. Акад. Васил Големански, Събрание на академици и член-кореспонденти
 6. Доц. Васил Попов, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
 7. Проф. Георги Марков, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, член на Управителния Съвет на БАН
 8. Доц. Гергина Костуркова, Институт по физиология на растенията и генетика
 9. Доц. Йордан Узунов, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
 10. Доц. д-р Маргарита Камбурова, Институт по микробиология
 11. Доц. Павел Стоев, Национален природонаучен музей
 12. Проф. Пламен Мирчев, Институт за гората
 13. Доц. Румен Добрев, Институт за гората
 14. Доц. Светлана Ланджева, Институт по физиология на растенията и генетика
 15. Доц. Снежана Мончева, Институт по океанология
 16. Доц. Цонко Цончев, Институт по физиология на растенията и генетика

  Външни членове:

 17. Проф. Димитър Греков, Аграрен Университет Пловдив
 18. Проф. Димитър Павлов, Лесотехнически Университет
 19. Проф. Иван Минков, М-во на Образованието, младежта и науката
 20. Проф. Майкъл Хол, Лондон, Великобритания
 21. Проф. Матиас Шаба, Университет на Западна Унгария, Унгария
 22. Доц. Павлина Пенева, М-во на Отбраната
 23. Г-жа Райна Хардалова, М-во на Околната Среда и Водите
 24. Проф. Светла Русева, Селскостопанска Академия
 25. Проф. Тимоти Литълууд, Музей за естествена история, Лондон, Великобритания