facebook

Консултативни научни съвети към УС

IV. Биомедицина и качество на живот

Съставен  от 25 члена

Вътрешни членове:

 1. Проф. Албена Момчилова, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
 2. Акад. проф. д-р Ангел Гълъбов, Институт по микробиология
 3. Чл. кор. проф. Андон Косев, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
 4. Проф. Андрей Кършиков, Институт по молекулярна биология
 5. Чл. кор. проф. д-р Дамян Дамянов, Съюз на Учените в България
 6. Проф., д-р Димитър Кадийски, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей
 7. Чл. кор. проф. Иван Иванов, Институт по молекулярна биология
 8. Проф. д-р Ирен Белчева, Институт по невробиология
 9. Проф. д-р Любомир Казаков, Институт по невробиология, научен секретар на БАН и член на УС на БАН
 10. Доц. Мария Иванова-Кичева, Институт по биология и имунология на размножаването
 11. Чл. кор. проф. д-р Мила Власковска, Медицински Университет София
 12. Проф. Нина Атанасова, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей
 13. Чл. кор. д-р Радомир Радомиров, Институт по невробиология
 14. Доц. Христо Найденски, Институт по микробиология

  Външни членове:
 15. Д-р Боянка Пенчева, М-во на физическото възпитание и спорта
 16. Проф. д-р Ваньо Митев, М-во на Образованието, младежта и науката
 17. Проф. д-р Камен Канев, М-во на Отбраната
 18. Проф. Карин Далман-Райт, Каролински институт, Стокхолм, Швеция
 19. Проф. Марин Тодоров, Иинститут по планинско животновъдство и земеделие, Троян
 20. Чл. кор. д-р Михаил Давидов, Университет Хамбург, Хамбург, Германия,
 21. Проф. Павел Балабан, Институт по висша нервна дейност и неврофизиология, Руска Академия на Наукинте, Москва, Руска Федерация
 22. Проф. Росица Бъчварова, Селскостопанска Академия
 23. Проф. д-р Румен Балански, Специализирана болница за активно лечение по онкологияр ЕАД, София
 24. Проф. Ф. Гандолфи, Университет Милано, Милано, Италия
 25. Проф. Фабиан Вилд, Париж, Франция