facebook

Консултативни научни съвети към УС

І. Информационни и комуникационни науки и технологии

Съставен от 25 члена

Вътрешни членове:
1. Проф. Аврам Ескенази – Институт по математика и информатика, председател
2. Проф. Иван Димов – Институт по информационни и комуникационни технологии, зам.председател
3. Проф. Мая Игнатова – Институт по системно инженерство и роботика, секретар
4. Проф. Даниeл Данчев – Институт по механика
5. Доц. Данаил Дочев – Институт по информационни и комуникационни технологии
6. Проф. Евгений Николов – Национална лаборатория „Компютърна вирусология”-БАН, главен научен секретар на БАН
7. Доц. Кирил Симов – Институт по информационни и комуникационни технологии
8. Проф. Костадин Костадинов – Институт по механика, научен секретар на БАН и член на УС на БАН
9. Чл.-кор. Олег Мушкаров – Институт по математика и информатика
10. Доц. Петко Кирязов – Институт по механика
11. Акад. Петър Кендеров – Институт по математика и информатика
12. Проф. Петър Станчев – Институт по математика и информатика
13. Доц. Таню Танев – Институт по системно инженерство и роботика

Външни членове:
14.  Явор Колев – Министерство на вътрешните работи
15.  Д-р Георги Димитров – Център по право на информационните и комуникационни технологии, Фондация „Право и Интернет”, Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”
16.  Проф. Гюла Катона – Унгария
17.  Д-р Иван Костов – Първа АГ болница „Св. София”
18.  Камен Калчев – Министерство на отбраната
19.  Проф. Петер Копачек – Австрия
20.  Проф. Курт Биндер – Германия
21.  Проф. Радим Блахета - Чехия
22.  Проф. Румен Николов – Министерство на образованието, младежта и науката
23. Елена Маринова – Мусала Софт и БАИТ 
24.  Тотка Чернаева – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
25.  Юлиан Николов – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

“План за 2012 година”