facebook

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП във връзка с подготовка на обществена поръчка с предмет: „Поддръжка и обслужване на счетоводни софтуерни продукти – модул „АС 2012 Фактуриране” и модул „АС 2012 Дълготрайни активи” на „Алгос” ООД

__________________________________________________________

pdfПисмо на Председателя на БАН изх. номер 63-00-272 / 12.09.2017 г. до „Алгос” ООД относно Притежаване на авторски права върху счетоводни софтуерни продукти – модул „АС 2012 Фактуриране” и модул „АС 2012 Дълготрайни активи” на „Алгос” ООД.

Публикувано на 15.09.2017 г. в 16:00 часа

pdfПисмо-отговор от 13.09.2017 г. и декларация от „Алгос“ ООД относно Притежаване на авторски права върху счетоводни софтуерни продукти – модул „АС 2012 Фактуриране” и модул „АС 2012 Дълготрайни активи” на „Алгос” ООД.

Публикувано на 15.09.2017 г. в 16:30 часа