facebook

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за външни лица, участвали след 15.04.2016 г. в подготовката на документацията за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: “Осигуряване и поддържане на две цифрови комуникационни линии за достъп за нуждите на Българска академия на науките".

pdfИнформация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за външни лица, участвали след 15.04.2016 г. в подготовката на документацията за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: “Осигуряване и поддържане на две цифрови комуникационни линии за достъп за нуждите на Българска академия на науките".

Публикувано на 17.11.2016 г. в 13:35 часа.