facebook

Обществена поръчка за Обява № ПП-2 / 09.03.2017 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Ремонт на ВиК инсталация и ремонт на бунгало в Творчески Дом на БАН в гр. Варна".

Преписка идентиф. номер: ПП-2-2017.

Дата на създаване: 09.03.2017 г.

Прочети още...

Обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Осигуряване и продажба на автомобилен бензин и на гориво за дизелови двигатели за нуждите на Българска академия на науките"

Преписка идентиф. номер: ПП-1-2017.

Дата на създаване: 23.02.2017 г.

Прочети още...

Покана за представяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка за услуга на стойност по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – под 30 000 лева без ДДС с предмет: „Абонаментно поддържане на вътрешните електрически инсталации в сгради стопанисвани от Българска академия на науките (БАН)”.

Преписка идентиф. номер: Директно възлагане -1-2017.

Дата на създаване: 20.02.2017 г.

Прочети още...