facebook

Обява № ПП-3 от 25.05.2017 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Предоставяне на абонаментен отдалечен достъп до компютърна информационна система, съдържаща правна, експертна и други видове информация за нуждите на Българска академия на науките"

Преписка идентиф. номер: ПП-3

Дата на създаване: 25.05.2017 г.

Прочети още...

Процедура на договаряне Процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на обект на БАН в гр. Варна”.

Преписка идентиф. номер: ОП-Д-4

Дата на създаване: 24.04.2017 г.

Прочети още...

Процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за обществените поръчки с предмет: “Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на обекти на БАН в гр. Пловдив, гр. Бургас и с. Глогино (област Смолян)”.

Преписка идентиф. номер: ОП-Д-2

Дата на създаване: 05.04.2017 г.

.

Прочети още...

Процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за обществените поръчки с предмет: “Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на обекти на БАН в гр. София, гр. Копривщица (област София), гр. Берковица (област Монтана)”

Преписка идентиф. номер: ОП-Д-3

Дата на създаване: 19.04.2017 г.

Прочети още...

Процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до разпределителната и електропреносна мрежи, както и пренос на електроенергия през тях за нуждите на обекти на БАН в гр. София, гр. Копривщица (област София), гр. Берковица (област Монтана)”

Преписка идентиф. номер: ОП-Д-1

Дата на създаване: 22.03.2017 г.

Прочети още...

Още статии ...

  1. Обществена поръчка за Обява № ПП-2 / 09.03.2017 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Ремонт на ВиК инсталация и ремонт на бунгало в Творчески Дом на БАН в гр. Варна".
  2. Обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Осигуряване и продажба на автомобилен бензин и на гориво за дизелови двигатели за нуждите на Българска академия на науките"
  3. Покана за представяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка за услуга на стойност по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – под 30 000 лева без ДДС с предмет: „Абонаментно поддържане на вътрешните електрически инсталации в сгради стопанисвани от Българска академия на науките (БАН)”.