facebook

Обява № ПП-7 / 21.12.2017 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Абонаментна поддръжка и обслужване на счетоводна програма „Скиптър(i)” на „Униконс” ООД за двустранно счетоводство"

Преписка идентиф. номер: ПП-7
Дата на създаване: 21.12.2017 г.

Обява № ПП-7 / 21.12.2017 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП - PDF

Обява № ПП-7 / 21.12.2017 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП – MS Word

Документация изх. № 63-00-359 / 21.12.2017 г. към Обява № ПП-7 / 21.12.2017 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП - PDF

docДокументация изх. № 63-00-359 / 21.12.2017 г. към Обява № ПП-7 / 21.12.2017 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП – MS Word

Публикувано на 21.12.2017 г. в 15:00 часа.

Срок за получаване на офертите: 05.01.2018 г. (петък), 17:30 часа.

Потенциалните участници в поръчката следва да имат предвид, че на 28.12.2017 г. и на 29.12.2017 г. сградата на Възложителя (Българска академия на науките, Р България, гр. София 1040, ул. “15 ноември” № 1) ще бъде затворена съгласно Заповед  № I-139 / 08.12.2017 г. на Председателя на БАН.

Публикувано на 21.12.2017 г. в 15:00 часа.

----------------------------------------------

pdfИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Публикувано на 08.01.2018 г. в 17:20 часа.

Срокът за получаване на оферти се удължава до 11.01.2018 г. (четвъртък) , 17:30 часа.

Дата и час на отваряне на офертите: 12.01.2018 г. (петък) 10:30 часа. Място на отваряне на офертите: сградата на Българска академия на науките, Р България, гр. София 1040, ул. “15 ноември” № 1, етаж 2, стая 207.

Публикувано на 08.01.2018 г. в 17:20 часа.

--------------------------------------------------

pdfПротокол по чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на ЗОП във връзка с чл. 195 от ЗОП

Публикувано на 15.01.2018 г. в 17:20 часа.

-------------------------------------------------

pdfПротокол (окончателен) от 23.01.2018 г. по чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОПот работата на конкурсната комисия

Публикувано на 24.01.2018 г. в 17:22 часа.

------------------------

pdfДоговор № ДУ-16 / 09.02.2018 г. за изпълнение на поръчката

Публикувано на 08.03.2018 г. в 11:12 часа

------------------------