facebook

Покана по чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: «Абонаментна поддръжка и обслужване на счетоводни софтуерни продукти – модул „АС 2012 Фактуриране” и модул „АС 2012 Дълготрайни активи” на „Алгос” ООД”

Преписка идентиф. номер: Покана чл. 191 ЗОП № 4

Дата на създаване: 09.10.2017 г.

pdfПокана изх. № 63-00-295 / 06.10.2017 г. по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП до „Алгос” ООД” – PDF

Публикувано на 09.10.2017 г. в 13:00 часа.

docПокана изх. № 63-00-295 / 06.10.2017 г. по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП до „Алгос” ООД” – MS Word

Публикувано на 09.10.2017 г. в 13:00 часа.

 

Срок за получаване на офертата: 13.10.2017 г. (петък), 17:30 часа.

Публикувано на 09.10.2017 г. в 13:00 часа.

---------------------------------------------------

pdfПротокол по чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОП от работата на конкурсната комисия

Публикувано на 19.10.2017 г. в 12:10 часа

---------------------------------------------------

pdfДоговор № ДУ-53 / 08.11.2017 г. за изпълнение на поръчката

Публикувано на 07.12.2017 г. в 14:00 часа