facebook

Покана по чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: «Oбновяване и поддръжка на софтуерната система за управление на бизнес процеси и документи Archimed eProcess на „Давид Холдинг” АД”

Преписка идентиф. номер: Покана чл. 191 ЗОП № 3

Дата на създаване: 06.10.2017 г.

pdfПокана изх. № 63-00-293 / 06.10.2017 г. по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП до „Давид Холдинг” АД – PDF

Публикувано на 06.10.2017 г. в 15:10 часа.

docПокана изх. № 63-00-293 / 06.10.2017 г. по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП до „Давид Холдинг” АД – MS Word

Публикувано на 06.10.2017 г. в 15:10 часа.

 

Срок за получаване на офертата: 13.10.2017 г. (петък), 17:30 часа.

Публикувано на 06.10.2017 г. в 15:10 часа.

-----------------------------------------------------

pdfПротокол по чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОП от работата на конкурсната комисия

Публикувано на 19.10.2017 г. в 15:30 часа

-----------------------------------------------------

pdfДоговор № ДУ-50 / 31.10.2017 г. за изпълнение на поръчката

Публикувано на 24.11.2017 г. в 17:05 часа.