facebook

Покана изх. номер 63-00-245 / 13.07.2017 г. по чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: «Следгаранционна поддръжка на програмен продукт „ОМЕКС®2000” на „ОмегаСофт” ООД и допълнителни модули към този продукт: модул „Хонорари”, 8 допълнителни бази данни, модул „Директ” и модул „Администратор””

Преписка идентиф. номер: Покана чл. 191 ЗОП № 1

Дата на създаване: 14.07.2017 г.


pdfПокана по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП

Публикувано на 14.07.2017 г. в 10:30 часа.

docПокана по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП

Публикувано на 14.07.2017 г. в 10:30 часа.


pdfПротокол по чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОП от работата на конкурсната комисия

Публикувано на 25.07.2017 г. в 11:50 часа.


pdfДоговор № ДУ-40 / 31.07.2017 г. за изпълнение на поръчката

Публикувано на 22.08.2017 г. в 16:40 часа.