facebook

Обява № ПП-7 / 21.12.2017 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Абонаментна поддръжка и обслужване на счетоводна програма „Скиптър(i)” на „Униконс” ООД за двустранно счетоводство"

Преписка идентиф. номер: ПП-7
Дата на създаване: 21.12.2017 г.

Прочети още...

Обява № ПП-6 / 21.11.2017 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: “Подмяна на захранващ ел. кабел 10 kV от подстанция „Александър Наумов“ до трафопост „Математика“ в Научен комплекс – 1 на БАН, гр. София, 4-ти км“

Преписка идентиф. номер: ПП-6
Дата на създаване: 21.11.2017 г.

Прочети още...

Покана по чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: «Абонаментна поддръжка и обслужване на счетоводни софтуерни продукти – модул „АС 2012 Фактуриране” и модул „АС 2012 Дълготрайни активи” на „Алгос” ООД”

Преписка идентиф. номер: Покана чл. 191 ЗОП № 4

Дата на създаване: 09.10.2017 г.

Прочети още...

Обява № ПП-5 / 10.11.2017 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: Подмяна на дограма на централно стълбище в сградата на Творчески дом на БАН в гр. Варна

Преписка идентиф. номер: ПП-5

Дата на създаване: 13.11.2017 г.

Прочети още...

Обява по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: “Цялостно софтуерно поддържане на един сървър с Операционна Система за виртуализация ESX/ESXi и две виртуални машини на Linux, функциониращи в локалнaта мрежа на Възложителя"

Преписка идентиф. номер: ПП-4

Дата на създаване: 09.10.2017 г.

Прочети още...

Още статии ...

  1. Покана по чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: «Oбновяване и поддръжка на софтуерната система за управление на бизнес процеси и документи Archimed eProcess на „Давид Холдинг” АД”
  2. Покана по чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: «Абонаментна поддръжка и обслужване на счетоводни програмни продукти „Опал” и „Еква” на „Ада-Софт” ООД” за отчитане и контрол на бюджетните средства и обобщаване на месечни, тримесечни и годишни счетоводни отчети”
  3. Публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки с предмет: “Осигуряване на самолетни билети за страната и чужбина за нуждите на Българска академия на науките”.
  4. Покана изх. номер 63-00-245 / 13.07.2017 г. по чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: «Следгаранционна поддръжка на програмен продукт „ОМЕКС®2000” на „ОмегаСофт” ООД и допълнителни модули към този продукт: модул „Хонорари”, 8 допълнителни бази данни, модул „Директ” и модул „Администратор””