facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2016 г

Договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за обект на Българска академия на науките в гр. София, ул. „15-ти ноември“ №1“

Преписка идентиф. номер: ОП-2-2016

Дата на създаване: 11.02.2016 г.

Прочети още...

Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП чрез стокова борса, чрез сделка по член 38, ал. 1 от ППЗОП за доставка на дизелово гориво за отопление на оранжериите на Ботаническата градина на БАН

Преписка идентиф. номер: БГ-1-2016.

Дата на създаване: 04 февруари 2016 г.

Прочети още...

Обществена поръчка по чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Организиране и осъществяване на контролно пропускателен режим и въоръжена физическа охрана на обект Научен комплекс 1 на БАН, 4-ти км, гр. София“

Преписка идентиф. номер: ОП-1-2016

Дата на създаване: 05.01.2016 г.

Прочети още...