facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2016 г

Обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Подмяна на централни стоманени водопроводи и отклонения с нови ПЕПВ на територията на НК-1 на БАН, 4-ти км в гр. София"

Преписка идентиф. номер: ПП-8-2016

Дата на създаване: 20.12.2016 г.

 

docОбява № ПП-8 от 20.12.2016 г. за откриване на поръчката

Публикувано на 20.12.2016 г. в 15:05 часа.

docДокументация към обявата

Публикувано на 20.12.2016 г. в 15:05 часа.

pdfСхема на обекта – приложение към Техническата спецификация

Публикувано на 20.12.2016 г. в 15:05 часа.

pdfПротокол по чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОП от работата на конкурсната комисия

Публикувано на 25.01.2017 г. в 14:15 часа.

pdfДоговор № ДС-1 / 07.02.2017 г.

Публикувано на 13.02.2017 г. в 14:00 часа.

pdfДопълнително споразумение № ДС-1-А-1 / 18.05.2017 г. към Договор № ДС-1 / 07.02.2017 г.

pdfПриложение към Допълнително споразумение № ДС-1-А-1 / 18.05.2017 г. към Договор № ДС-1 / 07.02.2017 г.

Публикувано на 22.06.2017 г. в 12:00 часа.