facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2016 г

Обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: “Осигуряване и поддържане на две цифрови комуникационни линии за достъп за нуждите на Българска академия на науките".

Преписка идентиф. номер: ПП-7-2016.

Дата на създаване: 18.11.2016 г.

 

docОбява № ПП-07 от 17.11.2016 г. за откриване на поръчката

Публикувано на 18.11.2016 г. в 12:15 часа.

docДокументация към обявата

Публикувано на 18.11.2016 г. в 12:15 часа.

docРазяснения по чл. 189 от ЗОП по документацията за участие към Обява № ПП-07 от 17.11.2016 г.

Публикувано на 25.11.2016 г. в 12:45 часа.

pdfПротокол по чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОП от работата на конкурсната комисия

Публикувано на 07.12.2016 г. в 14:10 часа.

pdfДоговор № ДУ-1 / 05.01.2017 г.

Публикувано на 02.02.2017 г. в 13:45 часа.