facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2016 г

Обществена поръчка за доставка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Доставка на счетоводни книги, папки и други включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, канцеларски материали, принадлежности за офиса, касети с тонер и други за нуждите на Българска академия на науките"

Преписка идентиф. номер: ПП-6-2016.

Дата на създаване: 29.09.2016 г.

 

docОбява № ПП-6 от 29.09.2016 г. за откриване на поръчката

Публикувано на 29.09.2016 г. в 16:15 часа.

docДокументация към обявата

Публикувано на 29.09.2016 г. в 16:15 часа.

docИнформационен лист за участника - Приложение № 7 към документацията

Публикувано на 29.09.2016 г. в 16:15 часа.

Срок за получаване на офертите: 11.10.2016 г. (вторник), 17:30 часа.

docПротокол по чл. 192 от ЗОП и чл. 97, ал. 4 от ППЗОП от работата на комисията

Публикувано на 13.10.2016 г. в 13:15 часа.

Срокът за получаване на оферти за Обособени позиции (лотове) 1 и 4 от поръчката се удължава до 17.10.2016 г. (понеделник) 17:30 часа. За Обособена позиция (лот) № 2: „Доставка на канцеларски материали, принадлежности за офиса, копирна хартия и други, извън списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП” и за Обособена позиция (лот) № 3: „Доставка на оригинални или еквивалентни касети с тонер” срокът за получаване на оферти не се удължава и приключи на 11.10.2016г., 17:30 часа.

pdfПодробна информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Публикувано на 13.10.2016 г. в 13:15 часа.

Дата, час и място на отваряне на офертите по всички лотове: 18.10.2016 г. (вторник), 10:30 часа в сградата на БАН, Р България, гр. София 1040, ул. “15 ноември” № 1, стая 102.

Публикувано на 13.10.2016 г. в 13:15 часа.

pdfПротокол № 2 по чл. 192 от ЗОП и чл. 97, ал. 4 от ППЗОП от работата на комисията

Публикувано на 08.11.2016 г. в 15:00 часа.

pdfДоговор № ДД-2 / 22.11.2016 г. по Обособена позиция (лот) № 3: „Доставка на оригинални или еквивалентни касети с тонер”

Публикувано на 19.12.2016 г. в 17:10 часа.

pdfДоговор № ДД-3 / 22.11.2016 г. по Обособена позиция (лот) № 4: „Доставка на пълнени (презаредени) касети с тонер”

Публикувано на 19.12.2016 г. в 17:10 часа.

pdfДоговор № ДД-4 / 23.11.2016 г. по Обособена позиция (лот) № 1: „Доставка на счетоводни книги, папки и други включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, съгласно Решение № 591 на MC от 18.07.2016 г.”

Публикувано на 19.12.2016 г. в 17:10 часа.

pdfДоговор № ДД-5 / 23.11.2016 г. по Обособена позиция (лот) № 2: „Доставка на канцеларски материали, принадлежности за офиса, копирна хартия и други, извън списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”

Публикувано на 19.12.2016 г. в 17:10 часа.